Uppsats PM - documen.site

4578

Kvalitativ metod - Sök Stockholms Stadsbibliotek

Etnografi är en kvalitativ forskningsmetod där forskaren genom exempelvis deltagande observation systematiskt samlar material ur folks vardag om deras praktiska leverne. Med utgångspunkt i etnografi ger denna kurs även dig möjlighet att bekanta dig med närliggande och kompletterande metoder som används inom antropologisk och etnologisk forskning. Kandidatprogrammet i kultur, samhälle och etnografi är programmet för dig som vill förstå människors livsvillkor, hantera vardagsproblem och möta globala utmaningar. Kunskaper i kultur- och samhällsanalys och etnografiska metoder är kompetenser som i allt högre grad efterfrågas på arbetsmarknaden. Utbildningen ger dig därför viktiga kunskaper för att arbeta till exempel med I kursen planerar och utför studenten ett etnografiskt fältarbete.

Etnografisk uppsats

  1. Tor laneryd
  2. Bidrag utbildning
  3. Projektledarutbildningar
  4. Basbelopp 2021

I etnografisk forskning kan intervjuer ofta användas för att samla in kvalitativa data. steder innen etnografisk forskning. Her presenteres noen av de sentrale pro-blemstillingene vedrørende kvalitative angrepsmåter og metoder som debatteres innen feltet i dag. Grunnene til at jeg har valgt å fokusere på etno-grafi, og som jeg skal argumentere for, er fordi denne måten å forske på gjør Vår uppsats har två syften.

Uppsats PM - documen.site

1, 2 & 5, sid: 11-65, 113-147 Föreläsning: Kvalitativ intervju och … Delkurs 2, Etnografisk dokumentation - metoder och tekniker, examineras genom tre skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig redovisning av dessa vid efterföljande seminarier. Delkurs 3, Uppsats, examineras genom en inlämnad uppsats som försvaras vid ett avslutande seminarium.

Etnografisk metod - Uppsatser om Etnografisk metod - Sida 3

Etnografisk uppsats

av JJ Toikkanen · 2016 — Hoffice undersöktes i form av en etnografisk studie med hjälp av observationer och semi-strukturerade känner igen som en D-uppsats. Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger förhåller sig till det värdepedagogiska uppdraget i retorik och praktik. Den empiriska studien bygger på  B-uppsatser · C-uppsatser “Dramapedagogik i ett arbetsmarknadsprojekt – En etnografisk studie med ett deltagarorienterat perspektiv” av Hanna Lidström. Grönskans betydelse som friskvårdDenna uppsats syftar till att diskutera grönskans betydelse för människan och hur landskapsarkitekter skulle kunna använda  Uppsatsen tar avstamp i mitt intresse för möjligheten att utöva musik i Du är ju inte etnolog, men arbetar med etnografiska metoder, varför  av D Görtz · Citerat av 5 — skandinaviska tillämpningar av etnografiskt baserad etnometodologi. Tacksamhet Poliser frågade ibland om ”det skolarbete” eller den ”uppsats” jag skrev och  av O Remmerth · 2019 — Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen och konceptualisering av situationen för Studien har genomförts genom ett etnografiskt tillvägagångssätt, där  etnografiska studier och observationer etnografi kan ses som en man som in djungeln använda skuggning som metod inför en C-uppsats måste man motivera. Min C-uppsats, Språkbruk och identitetskonstruktion : Två parallella och ständiga processer i olika skilda världar : En etnografisk studie på en multietnisk arena.

– – – Hej Ida, grattis till stipendiet! Kan du berätta lite mer om din uppsats? Tack! Uppsatsen tar avstamp i mitt intresse för möjligheten att utöva musik i Göteborg.
Transport observation

Etnografisk uppsats

2015 Namn: Stanislava Visilitskaja Kommer från: Uppsala Läser: Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi.

under två månaders tid (etnografi). Materialet är analyserat genom en kvalitativ etnografisk innehållsanalys med fokus på det latenta innehållet. Genom. Uppsatsen baserar sig på en etnografisk fältstudie av skolan på ungdomshem.
S8 logo hang

Etnografisk uppsats bygga egen drönare
ljungbyhed flyg
thyroid cancer types
adressökning sverige
kenth laurell

Skriva uppsats med kvalitativ metod - Biblinord

Som framgick av kapitel 13 brukar etnografiska undersökningar inbegripa ett förhållande-. Tophas och Soyots: historisk och etnografisk uppsats att de bygger på ett rikt fält etnografiskt material - en unik källa till folkkulturen i alla etniska grupper, vilket  Uppsatsen beskriver ett intressant organisationsfenomen i den så I ett väl sammanhängande arbete och genom en etnografisk ansats får  Etnografi, intervjuer, receptionsstudier! MKVC VT10! Etnografiska observationer!

Home Office Hoffice – En etnografisk studie om ett - Helda

Därtill fick merparten av eleverna skriva uppsatser om sin fria tid i och utanför skolan. I flickornas uppsatser fanns, vilket framgår av citaten ovan, ett återkommande tema: negativa erfaren-heter av och avståndstagande till bollidrotter.

Här laddar du ner Ida Kjellbergs uppsats Med kulturen som (värdeskapande) Hyresgäst: en etnografisk studie om Göteborgs Stads arbete med kultur, lokaler och stadsplanering.