Taxa inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden

7302

KFS 2020:20 Taxa Strålskyddslagen

15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb Point of Single Contact. Verksamt.se is the operative place for the Point of Single Contact for service providers from the European Union. Verksamt.se is thereby part of the EUGO network. Nytt om standarder och regelverk, del 1. Presenterat av Marcus Peterson, Svensk Betong, på Betongdagen den 13 oktober 2016 i Stockholm.

Stralskyddslag

  1. Köpekontrakt häst sveland
  2. Rörmokare uppsala akut

Ny strålskyddslag M2017/03010/R. Ny strålskyddslag. Publicerad 04 december 2017. lagrådsremissen föreslås att den nuvarande strålskyddslagen (1988:220) upphävs och ersätts med en ny strålskyddslag. Flera av bestämmelserna i den nuvarande strålskyddslagen förs in i den nya strålskyddslagen med endast språkliga och redaktionella ändringar. Strålskydd och röntgendiagnostik i tandvården. Alla verksamheter och intraorala röntgen ska anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Antagande av taxa för verksamhet inom strålskyddslagens

Välkommen till Fastighetsägarna! Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt.

Mer byråkrati med strålskyddslag - University of Helsinki

Stralskyddslag

Strålskyddslag - Synonymer och betydelser till Strålskyddslag. Vad betyder Strålskyddslag samt exempel på hur Strålskyddslag används. Strålskyddslagen tillämpas i första hand istället för miljöbalken. Den nya strålskyddslagen (2018:396) ställer mer långtgående krav än miljöbalken. Strålskyddslagen ska därför i huvudsak tillämpas för tillsyn av radon i bostäder och lokaler. Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Långvarig exponering för radongas ökar risken att utveckla lungcancer.

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Inledande bestämmelser. 1 § Syftet med denna lag är att människor, djur och miljö skall skyddas mot skadlig verkan av strålning. 2 § Lagen gäller såväl joniserande som icke-joniserande strålning.
The adventures of sabrina

Stralskyddslag

Enligt 8 kap.

Svensk författningssamling.
Sas 1

Stralskyddslag vad ar rattegang
watson psykologi
ljungbyhed flyg
truckutbildarna malmö adress
hebreiska glosor

Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen

lagrådsremissen föreslås att den nuvarande strålskyddslagen (1988:220) upphävs och ersätts med en ny strålskyddslag. Flera av bestämmelserna i den nuvarande strålskyddslagen förs in i den nya strålskyddslagen med endast språkliga och redaktionella ändringar. Strålskydd och röntgendiagnostik i tandvården.

strålskyddslag på engelska - Svenska - Engelska Ordbok

Avgifter för prövning. 10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i  19 maj 1988 Strålskyddslag (1988:220). Inledande bestämmelser. 1 § Syftet med denna lag är att människor, djur och miljö skall skyddas mot skadlig. 6 apr 2016 I Sverige innebär det att vårt nuvarande gränsvärde på 200 Bq/m3 som årsmedelvärde kommer att skrivas in i den nya strålskyddslagen som  4 okt 2018 Detta nämndes inte i tidigare strålskyddslag och nämnden debiterade då enligt miljöbalkens taxa. Ekonomiska konsekvenser. Det blir inga  12 dec 2018 Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag i kraft med regelverk kring exponering av radon även på arbetsplatser.

SFS 2019:984 SFS nr: 2018:396. Departement/ myndighet: Miljödepartementet Utfärdad: 2018-04-26.