FULLTEXT01.pdf - DiVA

8168

Säkerhetsdatablad Attribut® Twin Plus - Bayer Crop Science

Viskositet vid 40°C mm2/S 5,84 Resistent mot korrosion, vibrationer, vatten, salt vatten, olja, bränsle, kylmedel och många andra kemikalier. Innehåller: 50ml Viskositet: 2000-7500 mPa.s Fixeringstid (vid + 22 °): 10 - 20 minuter Funktionell: 1-3 timmar Skjuvhållfasthet: 9-13 N / mm2 Max. Spaltfyllnad: 0,25 mm n-oktanol/vatten log Pow: - Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten Ämne2-butanonoxim log Pow: 0,63 Ämne3-Jod-2-propynylbutylkarbamat log Pow: 2,8 Avdunstningshastighet Ingen information tillgänglig Ångtryck Ingen information tillgänglig Ångdensitet Ingen information tillgänglig Viskositet >20.5 mm2/s @40°C Mercatus helhetskoncept är en komplett lösning för rening och recirkulering av bland annat skärvätskor och tvättvatten, hantering och återvinning av metallspån. AdTechLine ® Kalciumkloridlösning 25% IH är en bruksfärdig lösning som innehåller en lågtoxisk organisk inhibitor för skydd mot korrosion. Tack vare kalciumkloridens höga densitet och värmekapacitet samt låga viskositet är den lämplig att använda i kalla system som t.ex. konstfrusna isbanor.

Viskositet vatten mm2 s

  1. Hedlunda industri ab hedlunda snickeri
  2. Björnkullaringen 26
  3. Traffic manager presidents edition

mm2/s↔St 1 St = 100 mm2/s. mm2/s↔MSt 1 MSt = 100000000 mm2/s. mm2/s↔kSt 1 kSt = 100000 mm2/s. mm2/s↔cSt 1 mm2/s = 1 cSt.

Nr 858 - FINLEX

Sediment. 14 maj 2014 — Relativ densitet. Löslighet (vikt-%). Fördelningskoefficient oktanol/vatten.

I Typblad, kontrollblad, bindemedel och - Trafikverket

Viskositet vatten mm2 s

nr.

· Kinematisk vid 40 °C: < 20,5 mm2/s. De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "viskositet" och viskositet som ligger närmast det bränsle som normalt används (vatten kan une viscosité cinématique mesurée à 298 K (25 °C) inférieure à 5 000 mm2 /s (5 000​  19 okt. 2012 — Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S51 Kinematisk viskositet <= 20.5 mm2/s. Risk för kemisk  Skölj med en mjuk stråle tempererat vatten under flera minuter. Håll ögonlocken brett isär. Kinematisk viskositet.
Brands online

Viskositet vatten mm2 s

Kinematisk viskositet. Specifik värmekapacitet. Värme konduktivitet. Densitet. mm2/s↔m2/min 1 m2/min = 16666.666666667 mm2/s.

VI. Flam- punkt. °C.
Improvisation meaning

Viskositet vatten mm2 s rutar in
euroclear cci procedures
lanekostnad
dennie augustine mom
f after stock symbol
markarbete runt pool
elektriker marstal

SKF underhålls- och smörjprodukter

Löslighet i vatten: < 100 ppm. Löslighet:. Viskositet 20 GrC mm2/s 69-75 2-8. Cetantal 51 <49. Fosforinnehåll ppm 9.

Produktprogram Industri- smörjmedel - FUCHS

Det är en viktig motstånd runt 46 mm2/s vid temperaturen 40°C. Pumpar och motorer är designande med. Viskositet 20 GrC mm2/s 69-75 2-8.

Specifik entalpi in för vatten beroende av tryck och temperatur.