Flerspråkighet - GUPEA - Göteborgs universitet

1002

Litteracitet och flerspråkighet Sida 11

Andraspråkslärande och förstärkning av modersmålet för en eventuell språkstörning hos flerspråkiga elever. För en mer generell genomgång av flerspråkighet hänvisas därför t.ex. till Vetenskapsrådets forskningsöversikt (Hyltenstam, Axelsson, Lindberg, 2012) eller till Skolverkets kunskapsöversikt Greppa flerspråkigheten (Skolverket 2018). Se även Karlander, The linguistic prerequisites for cultural analysis (2018). 2 Wacquant, Towards a reflexive sociology (1989). 3 Se bidrag i Flerspråkighet – en forskningsöversikt, red. av Hyltenstam, m.fl.

Flerspråkighet en forskningsöversikt

  1. Huggande smärta höger sida magen gravid
  2. Tilläggstavlor parkering pil
  3. Hur man kraks
  4. Afghansk kalender konverterare
  5. Sommarkurs distans
  6. Handelsträdgård stockholm norrort
  7. Renault fusion nissan

ISBN 978-91-1-302287-1. (valda delar) Språkrådet, 2010. Språkrådets uttolkning av språklagen. (Kan laddas ned som pdf från http://www.sprakradet.se/1872) Flerspråkighet: en forskningsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådets rapportserie 5:2012.

KURSPLAN - Högskolan Väst

Titel, Flerspråkighet : en forskningsöversikt / Kenneth Hyltenstam, Monica Axelsson och Inger Lindberg (red.) Utgivning, Stockholm : Vetenskapsrådet, 2012  Flerspråkighet som en resurs för språk- och kunskapsutveckling lyfts fram. Kursen belyser flerspråkiga elever. (2012).

Tonårstjejsmeka Fitta - Kuk Och Fitta Spelade Boll

Flerspråkighet en forskningsöversikt

Stockholm: Norstedts Förlag. 237-282. [On the notion of language and dialect and the status of Meänkieli as a language of its own]. 2006 168. Hyltenstam, K. (2006c), Modersmålsbaserade utbildningssystem, kunskapskapital och ekonomisk tillväxt.

Har du denna bok?
Webbdesigner jobb

Flerspråkighet en forskningsöversikt

Stockholm: Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådets rapportserie 5:2012. S. 247-367. Finns att ladda ned från Vetenskapsrådets webbplats: https://publikationer.vr.se/produkt/flersprakighet-en-forskningsoversikt/ (120 s.) Daugaard, L. Møller & Blok Johansen, M. (2012). Tosprogede børns møde med metafiktion i en Flerspråkighet som en kompetens En vanlig uppfattning i Sverige är att flerspråkiga barn och föräldrar är personer som talar ett annat modersmål än svenska och har utländsk bakgrund (Gruber och Puskás, 2013; György-Ullholm, 2010; Håkansson, 2003).

Vetenskapsrådets rapportserie 5:2012. S. 247-367.
Marcel engdahl

Flerspråkighet en forskningsöversikt dido aeneas purcell
adjektiv svenska sfi
ekaterina vilkova
b&
hur många heter elias

Skolverket – Inkludering och delaktighet – flerspråkighet

Finns att ladda ned från Vetenskapsrådets webbplats: https://publikationer.vr.se/produkt/flersprakighet-en-forskningsoversikt/ (120 s.) Daugaard, L. Møller & Blok Johansen, M. (2012). Tosprogede børns møde med metafiktion i en Flerspråkighet som en kompetens En vanlig uppfattning i Sverige är att flerspråkiga barn och föräldrar är personer som talar ett annat modersmål än svenska och har utländsk bakgrund (Gruber och Puskás, 2013; György-Ullholm, 2010; Håkansson, 2003). Att koppla ihop utländsk bakgrund och Flerspråkighet : En forskningsöversikt. Enkel sökning Avancerad sökning - Forskningspublikationer Avancerad sökning - Studentuppsatser Statistik . VR Axelsson, Monika 2013. Flerspråkighet och lärande.

Polyglutt - ett digitalt verktyg för flerspråkighet ILT

För att skapa oss en bild av hur flerspråkighet uppfattas i den svenska skolan vill vi inledningsvis för en eventuell språkstörning hos flerspråkiga elever. För en mer generell genomgång av flerspråkighet hänvisas därför t.ex. till Vetenskapsrådets forskningsöversikt (Hyltenstam, Axelsson, Lindberg, 2012) eller till Skolverkets kunskapsöversikt Greppa flerspråkigheten (Skolverket 2018). www.vindeln.se Flerspråkighet: en forskningsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet.

2012 (Svenska)Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat). Ort, förlag, år, upplaga, sidor. Stockholm: Vetenskapsrådet , 2012. , s. 502. Serie. 5:2012 FLERSPRÅ KIG H ET – EN FO RSKN IN G Ö VERSIKT VETEN SKa PSRÅ d ETS Ra PPO RTSERIE ISSN 1651-7350 ISBN 978-91-7307-210-6  Vikten av att elevers språkliga kunskaper och erfarenheter ses som tillgångar för lärande i skolan är den röda tråden för den här kunskapsöversikten.